Ga naar hoofdinhoud

Wat is werving en selectie?

Onder werving en selectie verstaan we alles wat hoort tot het vinden van nieuw personeel tot het tekenen van het contract. Hieronder valt het schrijven van een vacature, het publiceren/marketen van een vacature, het filteren van sollicitanten, de arbeidsvoorwaardengesprekken en de contractuele zaken.

Het werving- en selectieprocedure voor het vinden van nieuw personeel is een langdurig traject en kan, wanneer het niet goed aangepakt wordt, veel tijd en geld kosten. Het is belangrijk dat dit op de juiste manier wordt aangepakt.

Lees meer

Wat is Payroll?

Payroll is het uitbesteden van het juridisch werkgeverschap, waardoor jij alleen operationeel werkgever bent. De salarisadministratie, uitbetaling en verzekeringen worden geregeld door het payroll bedrijf.

Een payroll bedrijf zorgt voor de werkgeverschap van jouw personeel. Dit gaat slechts over juridisch werkgeverschap, het operationeel werkgeverschap blijft van het bedrijf zelf. Zij nemen alle risico’s, alle verplichtingen en alle uitbetalingen over van de opdrachtgever en zorgt hierbij dat de CAO’s goed worden nageleefd. De werknemer komt in dienst bij de payroll organisatie doormiddel van een payrollovereenkomst. In deze payrollovereenkomst staat duidelijk aangegeven dat de operationeel werkgever de opdrachtgever is, waardoor de payroll organisatie, behalve het juridisch werkgeverschap, niet met het personeel kan doen.

Een payrollorganisatie betaald het personeel van de opdrachtgever uit en zorgt voor de volledige personeelsadministratie, de opdrachtgever hoeft slechts nog de werving, selectie en aansturing van het personeel te doen.

Een payrollorganisatie werkt met een omrekenfactor over het uurloon van de werknemer, deze is opgebouwd op basis van werkgeverslasten en een marge. Afhankelijk van de functie van de werknemer ligt deze omrekenfactor tussen de 1.62 en de 2.2. De omrekenfactor doet u ‘x’ het bruto uurloon.

Lees meer

Wat is het verschil tussen uitzenden, detacheren en recruitment?

Het verschil tussen uitzenden en detacheren is klein, maar zeker aanwezig. Recruitment is echter een totaal ander iets. Het meest voorname verschil tussen uitzenden en detacheren is de termijn en vastigheid van de uitzendkracht.

Bij zowel uitzenden als detacheren heeft het bureau het personeel in dienst, daarbij doen zij de werving en selectie hiervan. De uitzendkrachten worden bij de opdrachtgever te werk gesteld voor een vast uurtarief. Dit uurtarief is altijd iets hoger dan het brutoloon met werkgeverslasten, dit is de marge voor het uitzendbureau.

Uitzenden is vaak met uitzendbeding, dit betekend dat de uitzendkrachten dan voor losse opdrachten te werk worden gesteld. Dit kan een opdracht van een paar uur zijn, of een opdracht voor een week. De uitzendkracht kan op ieder moment zelf kiezen om te stoppen met werken. Uitzenden wordt vaak gebruikt als flexibele schil om een organisatie heen.

Detacheren is zonder uitzendbeding. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde óf bepaalde tijd. De werknemer heeft een arbeidsrelatie met de werkgever en werkt vaak alleen voor 1 opdrachtgever. Dit is dus een extra werknemer, maar dan via een uitzend of detacheringsbureau. Een detacheringsovereenkomst heeft een urengarantie voor de werknemer en een duidelijke start- en einddatum. Deze werknemers zijn dus goed voor een vaste positie binnen de organisatie.

Recruitment is het uit handen geven van het werving- en selectieproces van nieuw personeel. Wanneer het juiste personeelslid is gevonden, komt deze in dienst van het bedrijf. Het bedrijf draagt dus de volledige risico’s en verplichtingen, maar betaald niet de marge over het uurloon + werkgeverslasten. Hiertegenover staat de recruitment fee, een eenmalig percentage over het bruto jaarsalaris.

Samengevat: Het verschil tussen uitzenden en detacheren is het uitzendbeding, recruitment staat hier volledig buiten.

Lees meer

Wat is recruitment?

Recruitment is het uitbesteden van de werving- en selectieprocedure. Het recruitmentbureau gaat voor jou op zoek naar de juiste werknemer en nemen alles uit handen. Wanneer de juiste werknemer is gevonden, komt deze in dienst in jouw bedrijf.

Lees meer

Wat is detacheren?

Detacheren is het inlenen van personeel voor een langere periode. De ingeleende werknemer vervult een vaste functie binnen jouw bedrijf, terwijl het detacheringsbureau werkgever blijft van de werknemer.

Lees meer

Wat is uitzenden?

Uitzenden is het flexibel inhuren van (extra personeel voor jouw bedrijf). De uitzendkrachten zijn in dienst van het uitzendbureau en blijven dit ook. Jij krijgt slechts een factuur voor de gemaakte uren.

Lees meer
Back To Top