Ga naar hoofdinhoud

Wat is het verschil tussen uitzenden, detacheren en recruitment?

Het verschil tussen uitzenden en detacheren is klein, maar zeker aanwezig. Recruitment is echter een totaal ander iets. Het meest voorname verschil tussen uitzenden en detacheren is de termijn en vastigheid van de uitzendkracht.

Bij zowel uitzenden als detacheren heeft het bureau het personeel in dienst, daarbij doen zij de werving en selectie hiervan. De uitzendkrachten worden bij de opdrachtgever te werk gesteld voor een vast uurtarief. Dit uurtarief is altijd iets hoger dan het brutoloon met werkgeverslasten, dit is de marge voor het uitzendbureau.

Uitzenden is vaak met uitzendbeding, dit betekend dat de uitzendkrachten dan voor losse opdrachten te werk worden gesteld. Dit kan een opdracht van een paar uur zijn, of een opdracht voor een week. De uitzendkracht kan op ieder moment zelf kiezen om te stoppen met werken. Uitzenden wordt vaak gebruikt als flexibele schil om een organisatie heen.

Detacheren is zonder uitzendbeding. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde óf bepaalde tijd. De werknemer heeft een arbeidsrelatie met de werkgever en werkt vaak alleen voor 1 opdrachtgever. Dit is dus een extra werknemer, maar dan via een uitzend of detacheringsbureau. Een detacheringsovereenkomst heeft een urengarantie voor de werknemer en een duidelijke start- en einddatum. Deze werknemers zijn dus goed voor een vaste positie binnen de organisatie.

Recruitment is het uit handen geven van het werving- en selectieproces van nieuw personeel. Wanneer het juiste personeelslid is gevonden, komt deze in dienst van het bedrijf. Het bedrijf draagt dus de volledige risico’s en verplichtingen, maar betaald niet de marge over het uurloon + werkgeverslasten. Hiertegenover staat de recruitment fee, een eenmalig percentage over het bruto jaarsalaris.

Samengevat: Het verschil tussen uitzenden en detacheren is het uitzendbeding, recruitment staat hier volledig buiten.

Back To Top