Ga naar hoofdinhoud

Kwaliteit voorop


Wij staan voor kwaliteit, onze afspraken nakomen en continue progressie. Daarom voldoen wij uiteraard aan de benodigde certificeringen om onze diensten aan te kunnen bieden. Ons team staat voor kwaliteit én op deze manier is dat aantoonbaar. Dit proces doen wij in samenwerking met Flexpedia, die ons verloningssysteem behandeld.

Certificaten


NBBU Certificering

NBBU houdt toezicht op het handhaven van de wet- en regelgeving. Door het doen van cao-controles wordt ervoor gezorgd dat de NBBU-cao`s op een correcte manier worden nageleefd. Het SNA-keurmerk is een verplichting voor het verkrijgen van NBBU-keurmerk.

ISO Certificering

De ISO 9001 staat voor het hanteren van een kwaliteitsmanagementsysteem binnen ons bedrijf, gericht op wet- en regelgeving en intern/klant gebonden eisen. In samenwerking met Trices zijn wij dit traject aangegaan. ISO 9001 is een internationale kwaliteitsnorm waarin je beschrijft wat je doet, vervolgens dit nakomt en het kunt bewijzen. Meer hierover in dit artikel.

SNA Certificering

Het SNA-keurmerk staat voor risicobeperking voor zowel inleners van arbeid als de opdrachtgevers van het werk. Hierom is er een periodieke controle of een ieder hierin aan de verplichtingen uit arbeid voldoet. Doel is om fraude en illegaliteit uit te sluiten binnen de uitzendbranche.

VCU Certificering

VCU Certificering staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist voor Uitzendkrachten. Met behulp van dit certificaat laten wij zien dat gezond en veilig werken belangrijk is voor onze werknemers. Dit is meer dan het afhandelen van een standaard checklist. Wij handelen bewust naar onze doelen en kijken gezamenlijk met opdrachtgevers naar de verbeterpunten.

Robin vertelt je hier graag meer over


Mocht je meer willen weten over de diverse certificeringen, onze handelswijze of heb jij een andere vraag? Schroom niet en neem snel contact op met Robin. Je kunt hem per telefoon bereiken via +31 6 53344439 of stuur een mail naar robin@personeels-team.nl.

Back To Top